Diensten

Loonwerk:

 • Frezen van uw (volks)tuin
 • Agrarische bedrijfsverzorging tijdens vakantie en / of ziekte
 • Assisteren tijdens gras en hooi winning zonder eigen materieel
 1. De ploeg is een landbouwwerktuig die een kerende grondbewerking van de bovenste laag van de grond (bouwvoor) uitvoert. Hierbij wordt deze laag zodanig omgedraaid dat het onkruid en de eventueel opgebrachte stalmest onder de grond komt. Het beste is om te ploegen in het najaar.
 1. Een frees wordt gebruikt voor het bewerken van de grond. In tegenstelling tot ploegen vindt er geen kerende grondbewerking plaats, maar wordt de grond door elkaar geroerd. In één of twee grondbewerkingen wordt de grond zaaiklaar gemaakt. Het frezen onder natte omstandigheden kan nadelig zijn voor de bodemstructuur.
 1. Korte periodes van agrarische bedrijfsverzorging doen wij alleen in de melkveehouderijsector. We kunnen alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren. Hier moet u denken aan melken, voeren, algehele dierverzorging, kunstmatige inseminatie en verzorging van het jongvee.
 1. Tijdens de de gras – en hooiwinning kunnen wij assisteren met maaien, schudden, harken, gras rijden, kuil verdelen, balen rijden en hooipakken opsteken.

Aanleg:

 1. Ploegen van uw (volks)tuin
 2. Frezen van uw (volks)tuin
 3. Bestrating aanleggen/ophogen en herstellen
 4. Hekwerken en schuttingen plaatsen
 1. De ploeg is een landbouwwerktuig die een kerende grondbewerking van de bovenste laag van de grond (bouwvoor) uitvoert. Hierbij wordt deze laag zodanig omgedraaid dat het onkruid en de eventueel opgebrachte stalmest onder de grond komt. Het beste is om te ploegen in het najaar.
 1. Een frees wordt gebruikt voor het bewerken van de grond. In tegenstelling tot ploegen vindt er geen kerende grondbewerking plaats, maar wordt de grond door elkaar geroerd. In één of twee grondbewerkingen wordt de grond zaaiklaar gemaakt. Het frezen onder natte omstandigheden kan nadelig zijn voor de bodemstructuur.
 1. Voor nieuw straatwerk of uw oude bestrating op te laten hogen kunt u ook bij ons terecht. Wij kunnen uw tuin op verschillende manieren bestraten en netjes op afschot naar de afwatering leggen. maar ook in verschillende profielen en hoogtes.

Onderhoud:

 1. Ploegen van uw (volks)tuin
 2. Frezen van uw (volks)tuin
 3. Maaien van gazon, wal- en slootkanten
 4. Verticuteren en doorzaaien van het gazon
 5. Knippen en snoeien van hagen en bomen
 6. Tuinonderhoud
 7. Knotten en vellen van bomen

 

 1. De ploeg is een landbouwwerktuig die een kerende grondbewerking van de bovenste laag van de grond (bouwvoor) uitvoert. Hierbij wordt deze laag zodanig omgedraaid dat het onkruid en de eventueel opgebrachte stalmest onder de grond komt. Het beste is om te ploegen in het najaar.
 2. Een frees wordt gebruikt voor het bewerken van de grond. In tegenstelling tot ploegen vindt er geen kerende grondbewerking plaats, maar wordt de grond door elkaar geroerd. In één of twee grondbewerkingen wordt de grond zaaiklaar gemaakt. Het frezen onder natte omstandigheden kan nadelig zijn voor de bodemstructuur.
 3. Een gazon dient gedurende het jaar op verschillende hoogte te worden gemaaid. In de zomermaanden kan erg kort gemaaid worden. Dit stimuleert de verdichting van de grasmat. Na de zomer moet het gras minder kort gemaaid worden. Het gras heeft dan meer bladoppervlakte nodig om voldoende zonlicht op te vangen.
 4. Redenen om je grasmat te verticuteren zijn onder andere:
 • Mos, vilt en onkruid te verwijderen. De bodem toegankelijker te maken voor zuurstof, water en voeding. Je hele gazon gezonder te maken. Verticuteren is ieder jaar noodzakelijk ongeacht of er mos in het gazon zichtbaar is. Verticuteren heeft namelijk niet alleen het doel om het mos uit een gazon te verwijderen maar ook dode grassprieten en zorgt er voor dat het gazon niet verstikt. Tevens is het zo dat ondanks dat je misschien geen mos ziet er toch mos in het gazon aanwezig is. Door het verticuteren eens per jaar, vanaf medio maart tot mei uit te voeren, voorkom je een hoop problemen. Na het verticuteren dient het gazon doorgezaaid te worden. Het verticuteren heeft voor de nodige lege plekken in het gazon gezorgd die, indien deze niet direct worden ingezaaid, een ideale plaats zijn voor mos en omkruid. Doorzaaien doe je op dezelfde wijze als inzaaien. Ook is het nu de meest geschikte tijd om het gazon te bemesten

Diverse Werkzaamheden:

 1. Slijpen van zaagkettingen
 2. Kloven van haardhout
 3. Klein zagen en hakselen van snoeihout
 4. Hekwerken en Schuttingen repareren/vernieuwen

 

Bij aanlegwerkzaamheden en onderhoudscontracten werken we met vaste vooraf afgesproken prijzen.Als u vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.